GL ile başlayan kelimeler

GL ile başlayan veya başında GL olan kelimeler 306 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre GL ile başlayan kelimeler

25 harfli

glossitis aktinobasilloza

24 harfli

glandula plani rostralis, glandula sinus paranalis, glikojenik amino asitler, global miktar kotalaması, glomerulokistik hastalık, glomerulus içi geri akış

23 harfli

glandula bulboüretralis, glandula pelvis renalis, glikojen depo hastalığı

22 harfli

glandula plani nazalis, glikoz tolerans deneyi, glikoz tolerans etmeni, gliserol fosforik asit, global alan kotalaması, glutatyon S-transferaz, Glycyphagus domesticus

21 harfli

glandula mandibularis, glandula paratiroidea, glandula sirkumanales, glandula suprarenalis, glikojen yetersizliği, glikoz tolerans testi, glikoz-alanin döngüsü, gliserilfosforilkolin, glomeruler filtrasyon, glomeruler proteinüri, glukoz tolerans testi, glutamat dehidrogenaz, glutamik asit, Glu, E

20 harfli

glandula subkaudalis, glandula vezikülaris, gliserin mono asetat, Globicephala malaena, Globicephala melaena, glomeruler lipidozis, glossitis travmatika, glukono delta lakton, glutatyon peroksidaz, glütatyon peroksidaz

19 harfli

glandula duodenales, glandula lakrimalis, glandula pituitarya, glandula seruminoza, glandula sudorifera, Glareola pratincola, glikojen fosforilaz, glikojen granülleri, glikozil transferaz, glomeruler nefritis, glukoserebrosidozis, gluten enteropatisi

18 harfli

glandula bronkales, glandula kardiyaka, glandula laktifera, glandula trakeales, glandula ureterika, glandula üretrales, Glareola nordmanni, glikojen nefrozisi, glikonükleoprotein, glioksilat döngüsü, gliseril gayakolat, gliserin distearat, gliserin triasetat, global orta mallar, glomerulosklerozis, glossitis alerjika, glossitis ülseroza, glutatyon redüktaz, gluten duyarlılığı

17 harfli

glandula bukkales, glandula mammarya, glandula palatina, glandula pinealis, glandula silyares, glandula tarsales, glandula tiroidea, Glasser hastalığı, glikojen sentetaz, glikojen yitirimi, glikokortikoitler, glikopolisakkarit, glikoz 6-fosfataz, glikoz-6-fosfataz, glikozaminoglikan, gliseril diasetat, gliserofosfolipit, glomerulonefritis, Gloucester sığırı, glukokortikoitler, glukoz 6-fosfataz, ...

16 harfli

glandula nazales, glandula parotis, glandula tubarya, glandula uropigi, glandula uterina, glans klitoridis, glikoksilik asit, glikoproteinozis, global tahviller, globular protein, globuler protein, glomerul boşluğu, glutamin, Gln, Q

15 harfli

glandula mukoza, glandula sebase, glandula seroza, Glauconia cairi, glikoneojenezis, glikoserebrosit, glikoz 6-fosfat, glikoz-6-fosfat, glioksilik asit, gliserol fosfat, gliya hücreleri, gliyal tümörler, globalleştirmek, glomerulonefrit, glossofaringeus, glukoserebrosit, glukoz 6-fosfat, glukuronidasyon, glukuronik asit, gluten alerjisi

14 harfli

glandula kauda, glikojensizlik, glikozidik bağ, gliptal vernik, glisin, Gly, G, Glisson sirozu, global simetri, globalleştirme, glüten tutkalı

13 harfli

glikolik asit, glikoneogenez, glikoneojenez, glikozilasyon, glikozit bağı, gliseraldehit, gliserolasyon, Gliwenko savı, gliya hücresi, Globocephalus, Gloger kuralı, glomeriformis, glomerulopati, glomus tümörü, glossotrikiya, Gluconobacter, glukarik asit, glukoneogenez, glukonik asit, glukoz şurubu, glutaraldehid, ...

12 harfli

gladyatörlük, glasyolojist, Glauconiidae, glikogenezis, glikojenoliz, glikojenozis, glikoprotein, glikosinolat, globalleşmek, glomerulitis, glukoprotein, glutatyonemi, glutatyonüri, glükoprotein

11 harfli

gla protein, Glan sığırı, glandularis, glans penis, Glareolidae, glasyolojik, glazingleme, glenoidalis, glikokaliks, glikopeptit, glikostatik, glikotaksis, global kota, globalleşme, globidiozis, Globigerina, globulinüri, glomanjiyom, Glossinidae, glossohiyal, glossopleji, ...

10 harfli

glikoforin, glikogenez, glikojenaz, glikojenez, glikokinaz, glikolipit, glikolizis, glikozamin, glikozidaz, glioksalin, globijerin, glomerulus, glossopati, glukagonom, glukolipit, glukozamin, glukozidaz, glutaminaz, glasyoloji, globoitler

9 harfli

gladyator, gladyatör, glanduler, glauberit, glazeleme, glikasyon, glikopeni, glikozemi, glikozüri, Glis glis, glisinemi, glob korn, Globidium, glossitis, gloşidyat, gloşidyum, glottikus, glukozüri, glutatyon, glütatyon, glasyolog

8 harfli

glabella, glandula, glasnost, glikojen, glikolat, glikoliz, glikozil, glikozit, glikozom, glioksal, Gliridae, gliserat, gliseril, gliserin, gliserit, gliserol, gliyadin, globulin, globulus, glokofan, Glossina, ...

7 harfli

glikomi, gliozis, glisemi, glokoni, glossum, glottis, gluteus

6 harfli

glakom, glayöl, glazör, glikan, glikol, glikoz, gliman, global, globin, globus, glokit, glokom, glomus, glossa, glukan, glukoz, gluten, glükoz, glüten

5 harfli

glans, glase, gleba, gliya, glume

4 harfli

Glas, GLDH

3 harfli

glı, GLS, Glu, Gly

Kelime Ara