İçinde GL geçen kelimeler

İçinde GL geçen kelimeler 920 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde GL geçen kelimeler

25 harfli

fossa glandula lakrimalis, gangliya trunsi simpatisi, glossitis aktinobasilloza, hipoglisemik ensefalopati, jukstaglomerular hücreler, jukstaglomerülar hücreler, jukstaglomerülar kompleks, ligamentum glenohumeralia, muskulus hiyoepiglottikus, resim yazısı (hiyeroglif), soğuk aglutinin hastalığı, trietilen glikol diklorür, UDP-glukuronil transferaz

24 harfli

Brutonagamaglobulinemisi, Engle-Ng işaret sınaması, gama-glutamil transferaz, glandula plani rostralis, glandula sinus paranalis, glikojenik amino asitler, global miktar kotalaması, glomerulokistik hastalık, glomerulus içi geri akış, muskulus gluteofemoralis, muskulus gluteus mediyus, nervus gluteus kranyalis, nonkromafin paragangliom, paroksimal hemoglobinüri, pasif aglütinasyon testi, Pleuronectes cynoglossus, poliglikolik asit ipliği, Reeder hemoglobin deneyi, Rhizoglyphus parasiticus, Sahli hemoglobinometresi, soğuk su hemoglobinürisi, ...

23 harfli

gangliya aortikorenalya, gangliyon hücre katmanı, Gigli’nin tel testeresi, glandula bulboüretralis, glandula pelvis renalis, glikojen depo hastalığı, Gongylonema ingluvicola, guatrojenik glikozitler, hemoglobinürik nefrozis, intraglomerülar refluks, karışık triaçilgliserol, kliringli dolar kredisi, konglütinasyon trombozu, nervus gluteus kaudalis, nitrik oksit miyoglobin, oligodendrogliyal tümör, Osteoglossum bicirrosum, paralitik miyoglobinüri, puerperal hemoglobinüri, rami intergangliyonares, semptomatik poliglobuli, ...

22 harfli

agangliyonik megakolon, antihemofilik globulin, basiller hemoglobinüri, fosfatidilgliserol, PG, gangliyon uyarıcı ilaç, glandula plani nazalis, glikoz tolerans deneyi, glikoz tolerans etmeni, gliserol fosforik asit, global alan kotalaması, glutatyon S-transferaz, Glycyphagus domesticus, kepekli sorgum glüteni, Megalomphodus sweglesi, methemoglobin redüktaz, nervus glossofaringeus, plazma transglutaminaz, poliglaktin 910 ipliği, Stilesia globipunctata, Tachyglossus aculentis, trigonum n. hipoglossi, ...

21 harfli

basit triaçilgliserol, difosfatidil gliserol, Engle-Granger yordamı, fenil-asetil-glutamin, gama-glutamil döngüsü, gangliyon mandibulare, gangliyon vestibulare, glandula mandibularis, glandula paratiroidea, glandula sirkumanales, glandula suprarenalis, glikojen yetersizliği, glikoz tolerans testi, glikoz-alanin döngüsü, gliserilfosforilkolin, glomeruler filtrasyon, glomeruler proteinüri, glukoz tolerans testi, glutamat dehidrogenaz, glutamik asit, Glu, E, hemaglütinin proteini, ...

20 harfli

akseleratör globulin, ayrımsal kataloglama, Coccystes glandarius, Davainea proglottina, difenilglikolik asit, epiglottis tutukluğu, felçli miyoglobinüri, glandula subkaudalis, glandula vezikülaris, gliserin mono asetat, Globicephala malaena, Globicephala melaena, glomeruler lipidozis, glossitis travmatika, glukono delta lakton, glutatyon peroksidaz, glütatyon peroksidaz, hiperglisemik hormon, kızıl yuvar dengliği, Macroglossus minimus, mangan (II) glukonat, ...

19 harfli

2,3 bifosfogliserat, 2,3-difosfogliserat, alfa2-makroglobulin, arkus palatoglossus, beta2 mikroglobulin, Clamator glandarius, Cobb-Douglas modeli, De Broglie hipotezi, Discoglossus pictus, Elassoma evergladei, erişkin hemoglobini, Eubalaena glacialis, Eutirigla gurnardus, gangliyoradikulitis, Garrulus glandarius, glandula duodenales, glandula lakrimalis, glandula pituitarya, glandula seruminoza, glandula sudorifera, Glareola pratincola, ...

18 harfli

aglütinojen aşılar, besinsel glikozüri, böbrek glikozürisi, Colymbus glacialis, de Broglie dalgası, Eubalaena gladalis, Fulmarus glacialis, gangliya kardiyaka, gangliya otonomika, glandula bronkales, glandula kardiyaka, glandula laktifera, glandula trakeales, glandula ureterika, glandula üretrales, Glareola nordmanni, glikojen nefrozisi, glikonükleoprotein, glioksilat döngüsü, gliseril gayakolat, gliserin distearat, ...

17 harfli

aglütinasyon test, alfa ketoglutarat, alfa-ketoglutarat, Anglikan kilisesi, anglo-norman (at), Balaena glacialis, basit trigliserit, Carcharias glauca, D-gliserikasitemi, Dickey-Fuller GLS, gamaglobulinopati, gangliyon spinale, glandula bukkales, glandula mammarya, glandula palatina, glandula pinealis, glandula silyares, glandula tarsales, glandula tiroidea, Glasser hastalığı, glikojen sentetaz, ...

16 harfli

ADF-GLS sınaması, agamaglobulinemi, amorfus globozus, astrositik gliom, beyin gangliyonu, gammaglobülinemi, gangliya pelvina, gingivoglossitis, glandula nazales, glandula parotis, glandula tubarya, glandula uropigi, glandula uterina, glans klitoridis, glikoksilik asit, glikoproteinozis, global tahviller, globular protein, globuler protein, glomerul boşluğu, glutamin, Gln, Q, ...

15 harfli

alfa-glukozidaz, aminoglutetimit, Anglo Saksonlar, birincil glokom, dimetilglioksim, ferrihemoglobin, ferros glukonat, gangliyonöritis, gangliyosidozis, glandula mukoza, glandula sebase, glandula seroza, Glauconia cairi, glikoneojenezis, glikoserebrosit, glikoz 6-fosfat, glikoz-6-fosfat, glioksilik asit, gliserol fosfat, gliya hücreleri, gliyal tümörler, ...

14 harfli

ADFGLS yordamı, agangliyonozis, aglutine edici, baz analogları, bulbus glandis, denglem emlemi, DFGLS sınaması, diaçilgliserol, diasilgliserol, Discoglossidae, gangliyositler, glandula kauda, glikojensizlik, glikozidik bağ, gliptal vernik, glisin, Gly, G, Glisson sirozu, global simetri, globalleştirme, glüten tutkalı, hemoglobin A1c, ...

13 harfli

aglutinojenik, alfa globulin, aminoglikozit, Angler sığırı, balanoglossus, beta globulin, diftonglaşmak, dimetilglisin, Eagles vasatı, fosfogliserit, fossa glandis, gama globulin, gangliyonitis, gangliyonörom, glikolik asit, glikoneogenez, glikoneojenez, glikozilasyon, glikozit bağı, gliseraldehit, gliserolasyon, ...

12 harfli

açilgliserol, agangliyonik, agangliyozis, aglossostomi, aglutinasyon, aglütinasyon, Aglyphodonta, alt glumella, antiglobulin, balanoglosus, Beagleköpeği, conglomerate, diftonglaşma, dinglafistan, dramaturgluk, epiglottikus, esmer algler, etilenglikol, fasya glutea, genioglossus, gladyatörlük, ...

11 harfli

aglutinatif, aglutinojen, aglütinogen, aglütinojen, Anglikanizm, Anglosakson, Bangladeşli, belenglemek, belinglemek, beta glukan, cımrıglamag, dopinglemek, eglendirmek, entoglossum, floroglüsin, gangliyitis, gangliyonik, gangliyosit, gangliyozus, gla protein, Glan sığırı, ...

10 harfli

aglutinant, aglutinoit, aglütisyon, betaglikan, dayaglamak, demagogluk, dezmoglein, digliserit, dinglanmak, dopingleme, en iyi GLS, epiglottis, glikoforin, glikogenez, glikojenaz, glikojenez, glikokinaz, glikolipit, glikolizis, glikozamin, glikozidaz, ...

9 harfli

aglutinin, aglutinum, aglütinin, alt gluma, anaglamak, anglatmak, anıglamak, Astraglus, astroglia, Bangladeş, banglamak, beherglas, Biberoglu, cengleşme, çeñglemek, denglemci, diglenmek, dinglamak, epiglotis, Euglenida, fiberglas, ...

8 harfli

agladmak, aglamsuh, aglisemi, aglomera, anglamak, anglezit, Anglikan, Anglofil, buglanım, büglükcü, çaglamak, çocugluh, daglamak, dengleme, eglanmak, eglatmak, eglenmek, egleşmek, egletmek, erişigli, ganglion, ...

7 harfli

aglamak, aglobin, bişigli, ciglaga, eglamak, eglanca, eglemek, eglence, eglenti, Euglena, glikomi, gliozis, glisemi, glokoni, glossum, glottis, gluteus, ıglanuz, işiglik, juglone, kılaglı, ...

6 harfli

aglosi, akglik, algler, böglen, büglük, çıglıg, düglek, gaglık, gaglın, glakom, glayöl, glazör, glikan, glikol, glikoz, gliman, global, globin, globus, glokit, glokom, ...

5 harfli

aglık, çegle, DFGLS, eglek, eglog, engli, glans, glase, gleba, gliya, glume, oglah, oglan, onglu, toglu, vigla, yaglı, yagli, yegli

4 harfli

CGLS, EGLS, FGLS, Glas, GLDH, iglu, ogli, ögle, regl

3 harfli

glı, GLS, Glu, Gly, LGL

Kelime Ara