glandula sebase

glandula sebase İng. glandulae sebaceae

anat. Yağ bezi.


glandula sebase için benzer kelimeler


glandula sebase, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'l', 'a', 'n', 'd', 'u', 'l', 'a', ' ', 's', 'e', 'b', 'a', 's', 'e', şeklindedir.
glandula sebase kelimesinin tersten yazılışı esabes aludnalg diziliminde gösterilir.