gliseril

gliseril İng. glyceryl

Propenil, 1,2,3-propanetril radikali. Diğer yapıları şunlardır; Gliseril aldehit: Gliseraldehit, Gliseril hidroksit: Gliserol, Gliseril laurat: trilaurin.


gliseril İng. glyceryl

Gliserolün hidroksil grubunun bir, iki veya üçünden hidrojenin kaldırılmasıyla oluşan mono, di veya trivalan radikaller.


gliseril için benzer kelimeler


gliseril, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'l', 'i', 's', 'e', 'r', 'i', 'l', şeklindedir.
gliseril kelimesinin tersten yazılışı liresilg diziliminde gösterilir.