gliserin distearat

gliserin distearat İng. glycerol distearate, glyceryl-1,3-distearate

Formülü C17H35(COOH)2C3H5OH, e.n. 29,1 °C olan soğuk alkol ve eterde çok az çözünen, sıcak organik çözücülerde çözünen bir digliserit.


gliserin distearat için benzer kelimeler


gliserin distearat, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'l', 'i', 's', 'e', 'r', 'i', 'n', ' ', 'd', 'i', 's', 't', 'e', 'a', 'r', 'a', 't', şeklindedir.
gliserin distearat kelimesinin tersten yazılışı taraetsid niresilg diziliminde gösterilir.