glutatyon redüktaz

glutatyon redüktaz İng. glutathione reductase

Okside glutatyonu, nikotnamit adenin dinükleotid fosfatı kullanarak redükte glutatyona indirgeyen bir flavoenzim. Enzim etkinliğinin azalması, hücrelerin oksidatif hasardan korunmasını azaltır.


glutatyon redüktaz için benzer kelimeler


glutatyon redüktaz, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'l', 'u', 't', 'a', 't', 'y', 'o', 'n', ' ', 'r', 'e', 'd', 'ü', 'k', 't', 'a', 'z', şeklindedir.
glutatyon redüktaz kelimesinin tersten yazılışı zatküder noytatulg diziliminde gösterilir.