glüten tutkalı

glüten tutkalı

a. Hayvanların deri, kemik, sinir vb. artıklarından elde edilen, genellikle sıcak olarak kullanılan bir yapıştırıcı türü.


glüten tutkalı için benzer kelimeler


glüten tutkalı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'l', 'ü', 't', 'e', 'n', ' ', 't', 'u', 't', 'k', 'a', 'l', 'ı', şeklindedir.
glüten tutkalı kelimesinin tersten yazılışı ılaktut netülg diziliminde gösterilir.