gol uşağı

gol uşağı

Bir tüccar adına mal ya da eşya satın alan


gol uşağı için benzer kelimeler


gol uşağı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'o', 'l', ' ', 'u', 'ş', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
gol uşağı kelimesinin tersten yazılışı ığaşu log diziliminde gösterilir.