at uşağı

at uşağı

bk. at oğlanı.


at uşağı için benzer kelimeler


at uşağı, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 't', ' ', 'u', 'ş', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
at uşağı kelimesinin tersten yazılışı ığaşu ta diziliminde gösterilir.