gömük badaklık

gömük badaklık Fr. Cryptorchisme

gömük badaklık için benzer kelimeler


gömük badaklık, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'm', 'ü', 'k', ' ', 'b', 'a', 'd', 'a', 'k', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
gömük badaklık kelimesinin tersten yazılışı kılkadab kümög diziliminde gösterilir.