gömük taş

gömük taş Fr. Criptolithe

gömük taş için benzer kelimeler


gömük taş, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'm', 'ü', 'k', ' ', 't', 'a', 'ş', şeklindedir.
gömük taş kelimesinin tersten yazılışı şat kümög diziliminde gösterilir.