gömük baş

gömük baş Fr. Cryptocéphale

gömük baş için benzer kelimeler


gömük baş, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'm', 'ü', 'k', ' ', 'b', 'a', 'ş', şeklindedir.
gömük baş kelimesinin tersten yazılışı şab kümög diziliminde gösterilir.