göreceli tıkızımsı küme

göreceli tıkızımsı küme İng. relatively quasi-compact set

Bir ilingesel uzayda kaplamı tıkızımsı olan altküme.


göreceli tıkızımsı küme için benzer kelimeler


göreceli tıkızımsı küme, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'r', 'e', 'c', 'e', 'l', 'i', ' ', 't', 'ı', 'k', 'ı', 'z', 'ı', 'm', 's', 'ı', ' ', 'k', 'ü', 'm', 'e', şeklindedir.
göreceli tıkızımsı küme kelimesinin tersten yazılışı emük ısmızıkıt ilecerög diziliminde gösterilir.