göreceli tıkız küme

göreceli tıkız küme İng. relatively compact set

Bir Hausdorff uzayında kaplamı tıkız olan altküme.


göreceli tıkız küme için benzer kelimeler


göreceli tıkız küme, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'r', 'e', 'c', 'e', 'l', 'i', ' ', 't', 'ı', 'k', 'ı', 'z', ' ', 'k', 'ü', 'm', 'e', şeklindedir.
göreceli tıkız küme kelimesinin tersten yazılışı emük zıkıt ilecerög diziliminde gösterilir.