tıkız küme

tıkız küme İng. compact set

Bir Hausdorff uzayında, her açık örtüsünden sonlu bir altörtü seçilebilen altküme.


tıkız küme

bk. kompakt küme.


tıkız küme için benzer kelimeler


tıkız küme, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'ı', 'k', 'ı', 'z', ' ', 'k', 'ü', 'm', 'e', şeklindedir.
tıkız küme kelimesinin tersten yazılışı emük zıkıt diziliminde gösterilir.