sayılabilir tıkız küme

sayılabilir tıkız küme İng. countdbly compact set

Bir Hausdorff uzayında, sayılabilir çokluktaki her açık örtüsü sonlu bir altörtü varlayan altküme.


sayılabilir tıkız küme için benzer kelimeler


sayılabilir tıkız küme, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 'y', 'ı', 'l', 'a', 'b', 'i', 'l', 'i', 'r', ' ', 't', 'ı', 'k', 'ı', 'z', ' ', 'k', 'ü', 'm', 'e', şeklindedir.
sayılabilir tıkız küme kelimesinin tersten yazılışı emük zıkıt rilibalıyas diziliminde gösterilir.