sayılabilir yoğun alt küme

sayılabilir yoğun alt küme İng. separable dense subset

Kapanışı X kümesine eşit, sayılabilir sayıda elemanı sahip olan S alt kümesi.


sayılabilir yoğun alt küme için benzer kelimeler


sayılabilir yoğun alt küme, 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 'y', 'ı', 'l', 'a', 'b', 'i', 'l', 'i', 'r', ' ', 'y', 'o', 'ğ', 'u', 'n', ' ', 'a', 'l', 't', ' ', 'k', 'ü', 'm', 'e', şeklindedir.
sayılabilir yoğun alt küme kelimesinin tersten yazılışı emük tla nuğoy rilibalıyas diziliminde gösterilir.