sayılabilir küme

sayılabilir küme İng. countable set, denumerable set

Sayal sayısı alef sıfırdan büyük olmayan küme.


sayılabilir küme İng. countable set

Sonlu küme veya doğal sayı kümesi ile eşgüçlü olan küme.


sayılabilir küme İng. denumerable set

K kümesinin sayılabilir olması, K ile doğal sayılar kümesi arasında bir tameşlemenin bulunması demektir.


sayılabilir küme için benzer kelimeler


sayılabilir küme, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 'y', 'ı', 'l', 'a', 'b', 'i', 'l', 'i', 'r', ' ', 'k', 'ü', 'm', 'e', şeklindedir.
sayılabilir küme kelimesinin tersten yazılışı emük rilibalıyas diziliminde gösterilir.