birinci sayılabilir uzay

birinci sayılabilir uzay İng. first countable space

Birinci sayılabilme belitini gerçekleyen ilingesel uzay.


birinci sayılabilir uzay İng. first countable space

(…) koşulunu sağlayan, başka bir deyişle her noktası sayılabilir bir komşuluklar tabanına sahip olan X topolojik uzayı, birinci türden sayılabilir uzay.


birinci sayılabilir uzay için benzer kelimeler


birinci sayılabilir uzay, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, y harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'i', 'n', 'c', 'i', ' ', 's', 'a', 'y', 'ı', 'l', 'a', 'b', 'i', 'l', 'i', 'r', ' ', 'u', 'z', 'a', 'y', şeklindedir.
birinci sayılabilir uzay kelimesinin tersten yazılışı yazu rilibalıyas icnirib diziliminde gösterilir.