sayılabilir eküs özelliği

sayılabilir eküs özelliği İng. countable sup property

Bir Riesz uzayının eküs (A) sı var olan her A altkümesi için eküs (B) = eküs (A) olacak biçimde bir (…) sayılabilir altkümesinin var olma özelliği.


sayılabilir eküs özelliği için benzer kelimeler


sayılabilir eküs özelliği, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 'y', 'ı', 'l', 'a', 'b', 'i', 'l', 'i', 'r', ' ', 'e', 'k', 'ü', 's', ' ', 'ö', 'z', 'e', 'l', 'l', 'i', 'ğ', 'i', şeklindedir.
sayılabilir eküs özelliği kelimesinin tersten yazılışı iğillezö süke rilibalıyas diziliminde gösterilir.