sayılabilir kompakt uzay

sayılabilir kompakt uzay İng. countably compact space

Her sayılabilir açık örtüsünün sonlu bir alt örtüsü bulunan topolojik uzay.


sayılabilir kompakt uzay için benzer kelimeler


sayılabilir kompakt uzay, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, y harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 'y', 'ı', 'l', 'a', 'b', 'i', 'l', 'i', 'r', ' ', 'k', 'o', 'm', 'p', 'a', 'k', 't', ' ', 'u', 'z', 'a', 'y', şeklindedir.
sayılabilir kompakt uzay kelimesinin tersten yazılışı yazu tkapmok rilibalıyas diziliminde gösterilir.