sonsuz sayılabilir küme

sonsuz sayılabilir küme İng. countably infinite set, denumerably infinite set

Sayal sayısı alef sıfıra eşit olan küme.


sonsuz sayılabilir küme İng. infinitely countable set

Doğal sayılar kümesi ile eşgüçlü olan küme.


sonsuz sayılabilir küme için benzer kelimeler


sonsuz sayılabilir küme, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'o', 'n', 's', 'u', 'z', ' ', 's', 'a', 'y', 'ı', 'l', 'a', 'b', 'i', 'l', 'i', 'r', ' ', 'k', 'ü', 'm', 'e', şeklindedir.
sonsuz sayılabilir küme kelimesinin tersten yazılışı emük rilibalıyas zusnos diziliminde gösterilir.