dizisel tıkız küme

dizisel tıkız küme İng. sequentially compact set

Bir ilingesel uzayda A içinden alman her bir diziden A daki bir noktaya yakınsayan bir yakınsak altdizi seçilebilen A altkümesi.


dizisel tıkız küme için benzer kelimeler


dizisel tıkız küme, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'z', 'i', 's', 'e', 'l', ' ', 't', 'ı', 'k', 'ı', 'z', ' ', 'k', 'ü', 'm', 'e', şeklindedir.
dizisel tıkız küme kelimesinin tersten yazılışı emük zıkıt lesizid diziliminde gösterilir.