tıkız doku

tıkız doku Dgr. anat. substantia compacta

anat. Kemikte periosteum'dan sonra gelen, en sert ve en dayanıklı kısmı oluşturan ikinci kat, substansiya kopmakta.


tıkız doku için benzer kelimeler


tıkız doku, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'ı', 'k', 'ı', 'z', ' ', 'd', 'o', 'k', 'u', şeklindedir.
tıkız doku kelimesinin tersten yazılışı ukod zıkıt diziliminde gösterilir.