göz bağı

göz bağı

a. 1. El çabukluğu ve ustalıkla gerçekte olmayan bir şeyi oluyor gibi gösterme işi, illüzyon. 2. mec. Aklı ve duyguları yanıltan sebep: Onun sözleri bana bir göz bağı olmuştu.


göz bağı

Göz alıcı şey.


göz bağı için benzer kelimeler


göz bağı, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'z', ' ', 'b', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
göz bağı kelimesinin tersten yazılışı ığab zög diziliminde gösterilir.