göz gör

göz gör Fr. Ophtalmoscope
göz gör Fr. Rétinoscope

göz gör için benzer kelimeler


göz gör, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'z', ' ', 'g', 'ö', 'r', şeklindedir.
göz gör kelimesinin tersten yazılışı rög zög diziliminde gösterilir.