gözlenme (peynir)

gözlenme (peynir) Dgr. lochbildung

gözlenme (peynir) için benzer kelimeler


gözlenme (peynir), 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'z', 'l', 'e', 'n', 'm', 'e', ' ', '(', 'p', 'e', 'y', 'n', 'i', 'r', ')', şeklindedir.
gözlenme (peynir) kelimesinin tersten yazılışı )rinyep( emnelzög diziliminde gösterilir.