GSMH zımni deflatörü

GSMH zımni deflatörü

bk. gayrisafî millî hasıla indirgeyicisi


GSMH zımni deflatörü için benzer kelimeler


GSMH zımni deflatörü, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, G harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'G', 'S', 'M', 'H', ' ', 'z', 'ı', 'm', 'n', 'i', ' ', 'd', 'e', 'f', 'l', 'a', 't', 'ö', 'r', 'ü', şeklindedir.
GSMH zımni deflatörü kelimesinin tersten yazılışı ürötalfed inmız HMSG diziliminde gösterilir.