gayrisafi millî hasıla zımni deflatörü

gayrisafi millî hasıla zımni deflatörü

bk. gayrisafi millî hasıla indirgeyicisi


gayrisafi millî hasıla zımni deflatörü için benzer kelimeler


gayrisafi millî hasıla zımni deflatörü, 38 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'a', 'y', 'r', 'i', 's', 'a', 'f', 'i', ' ', 'm', 'i', 'l', 'l', 'î', ' ', 'h', 'a', 's', 'ı', 'l', 'a', ' ', 'z', 'ı', 'm', 'n', 'i', ' ', 'd', 'e', 'f', 'l', 'a', 't', 'ö', 'r', 'ü', şeklindedir.
gayrisafi millî hasıla zımni deflatörü kelimesinin tersten yazılışı ürötalfed inmız alısah îllim ifasiryag diziliminde gösterilir.