zımni fiyat deflatörü

zımni fiyat deflatörü

bk. 1. gayrisafî millî hasıla indirgeyicisi 2. gayrisafî yurtiçi hasıla indirgeyicisi


zımni fiyat deflatörü için benzer kelimeler


zımni fiyat deflatörü, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'ı', 'm', 'n', 'i', ' ', 'f', 'i', 'y', 'a', 't', ' ', 'd', 'e', 'f', 'l', 'a', 't', 'ö', 'r', 'ü', şeklindedir.
zımni fiyat deflatörü kelimesinin tersten yazılışı ürötalfed tayif inmız diziliminde gösterilir.