zımni

zımni Ar. øimn³

sf. (zımni:) esk. 1. Kapalı olarak yapılan veya söylenen, dolayısıyla anlatılan, kapalı, gizli: Bu sözün zımni anlamı şudur. 2. man. İçerik.


zımnî

altık.


zımni için benzer kelimeler


zımni, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'ı', 'm', 'n', 'i', şeklindedir.
zımni kelimesinin tersten yazılışı inmız diziliminde gösterilir.