gümrük tarifeleri bölüşüm etkisi

gümrük tarifeleri bölüşüm etkisi

bk. gümrük tarifeleri gelir dağılımı etkisi


gümrük tarifeleri bölüşüm etkisi için benzer kelimeler


gümrük tarifeleri bölüşüm etkisi, 32 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ü', 'm', 'r', 'ü', 'k', ' ', 't', 'a', 'r', 'i', 'f', 'e', 'l', 'e', 'r', 'i', ' ', 'b', 'ö', 'l', 'ü', 'ş', 'ü', 'm', ' ', 'e', 't', 'k', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
gümrük tarifeleri bölüşüm etkisi kelimesinin tersten yazılışı isikte müşülöb irelefirat kürmüg diziliminde gösterilir.