gümrük tarifelerinin gelir etkisi

gümrük tarifelerinin gelir etkisi

bk. tarifelerin gelir etkisi


gümrük tarifelerinin gelir etkisi için benzer kelimeler


gümrük tarifelerinin gelir etkisi, 33 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ü', 'm', 'r', 'ü', 'k', ' ', 't', 'a', 'r', 'i', 'f', 'e', 'l', 'e', 'r', 'i', 'n', 'i', 'n', ' ', 'g', 'e', 'l', 'i', 'r', ' ', 'e', 't', 'k', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
gümrük tarifelerinin gelir etkisi kelimesinin tersten yazılışı isikte rileg ninirelefirat kürmüg diziliminde gösterilir.