dışsatımın gelir etkisi

dışsatımın gelir etkisi İng. income effect of export

Dışa açık bir ekonomide dışsatımda ortaya çıkan herhangi bir değişmenin millî gelir üzerinde yarattığı etkiyi gösteren ve dış ticaret çoğaltanıyla dışsatımda ortaya çıkan değişimin çarpımıyla hesaplanan millî gelirdeki değişim.


dışsatımın gelir etkisi için benzer kelimeler


dışsatımın gelir etkisi, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ı', 'ş', 's', 'a', 't', 'ı', 'm', 'ı', 'n', ' ', 'g', 'e', 'l', 'i', 'r', ' ', 'e', 't', 'k', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
dışsatımın gelir etkisi kelimesinin tersten yazılışı isikte rileg nımıtasşıd diziliminde gösterilir.