tarifelerin gelir etkisi

tarifelerin gelir etkisi İng. income effect of tariffs

Konulan gümrük vergilerinin devlet gelirlerinin artmasına yol açması.


tarifelerin gelir etkisi için benzer kelimeler


tarifelerin gelir etkisi, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'r', 'i', 'f', 'e', 'l', 'e', 'r', 'i', 'n', ' ', 'g', 'e', 'l', 'i', 'r', ' ', 'e', 't', 'k', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
tarifelerin gelir etkisi kelimesinin tersten yazılışı isikte rileg nirelefirat diziliminde gösterilir.