tarifelerin refah etkisi

tarifelerin refah etkisi

bk. tarifelerin gönenç etkisi


tarifelerin refah etkisi için benzer kelimeler


tarifelerin refah etkisi, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'r', 'i', 'f', 'e', 'l', 'e', 'r', 'i', 'n', ' ', 'r', 'e', 'f', 'a', 'h', ' ', 'e', 't', 'k', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
tarifelerin refah etkisi kelimesinin tersten yazılışı isikte hafer nirelefirat diziliminde gösterilir.