tarifelerin rant etkisi

tarifelerin rant etkisi

bk. tarifelerin gönenç etkisi


tarifelerin rant etkisi için benzer kelimeler


tarifelerin rant etkisi, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'r', 'i', 'f', 'e', 'l', 'e', 'r', 'i', 'n', ' ', 'r', 'a', 'n', 't', ' ', 'e', 't', 'k', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
tarifelerin rant etkisi kelimesinin tersten yazılışı isikte tnar nirelefirat diziliminde gösterilir.