tarifelerin tüketim etkisi

tarifelerin tüketim etkisi İng. consumption effects of tariffs

Gümrük vergilerinin yurtiçi fiyatları yükseltmesi nedeniyle yurtiçi tüketimin azalmasına yol açması.


tarifelerin tüketim etkisi için benzer kelimeler


tarifelerin tüketim etkisi, 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'r', 'i', 'f', 'e', 'l', 'e', 'r', 'i', 'n', ' ', 't', 'ü', 'k', 'e', 't', 'i', 'm', ' ', 'e', 't', 'k', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
tarifelerin tüketim etkisi kelimesinin tersten yazılışı isikte miteküt nirelefirat diziliminde gösterilir.