gelir etkisi

gelir etkisi İng. income effect

1. İki mal tüketildiği varsayımı altında mallardan birinin fiyatındaki değişmenin tüketicinin reel gelirinde yaratacağı değişmeye bağlı olarak her iki mala yönelik istemde ortaya çıkan değişme. krş. ikame etkisi 1 2. Emek piyasasında ücret artışı karşısında işçinin tatmin düzeyinin yükselmesi sonucunda daha az çalışmak istemesi, diğer bir deyişle boş zamanı çalışmaya tercih etmesi.


gelir etkisi için benzer kelimeler


gelir etkisi, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'l', 'i', 'r', ' ', 'e', 't', 'k', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
gelir etkisi kelimesinin tersten yazılışı isikte rileg diziliminde gösterilir.