gümrük tarifeleri gelir dağılımı etkisi

gümrük tarifeleri gelir dağılımı etkisi İng. distribution effect of tariffs

Bir gümrük tarifesinin konulması sonrasında, yurtiçi tüketicilerden üreticilere doğru satın alma gücü aktarımı.


gümrük tarifeleri gelir dağılımı etkisi için benzer kelimeler


gümrük tarifeleri gelir dağılımı etkisi, 39 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ü', 'm', 'r', 'ü', 'k', ' ', 't', 'a', 'r', 'i', 'f', 'e', 'l', 'e', 'r', 'i', ' ', 'g', 'e', 'l', 'i', 'r', ' ', 'd', 'a', 'ğ', 'ı', 'l', 'ı', 'm', 'ı', ' ', 'e', 't', 'k', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
gümrük tarifeleri gelir dağılımı etkisi kelimesinin tersten yazılışı isikte ımılığad rileg irelefirat kürmüg diziliminde gösterilir.