birincil gelir dağılımı

birincil gelir dağılımı İng. primary income distrubition

Bir ekonomide herhangi bir müdahale olmaksızın piyasa koşullarında gerçekleşen gelir dağılımı. krş. ikincil gelir dağılımı


birincil gelir dağılımı için benzer kelimeler


birincil gelir dağılımı, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'i', 'n', 'c', 'i', 'l', ' ', 'g', 'e', 'l', 'i', 'r', ' ', 'd', 'a', 'ğ', 'ı', 'l', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
birincil gelir dağılımı kelimesinin tersten yazılışı ımılığad rileg licnirib diziliminde gösterilir.