güney açısı

güney açısı İng. azimuth

Gözerimi konsayı dizgesinde bir yıldızın güney doğrultusuna göre açısal uzaklığı.


güney açısı, azimüt Osm. semt

(açıklık) (astronomi)


güney açısı için benzer kelimeler


güney açısı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ü', 'n', 'e', 'y', ' ', 'a', 'ç', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
güney açısı kelimesinin tersten yazılışı ısıça yenüg diziliminde gösterilir.