güven yazısı

güven yazısı

a. ekon. Belirli bir nicelikteki para için, bir bankanın yükümlülüğü altında, üçüncü bir kişi yararına bir başka bankada veya aracısında açtırılan hesap, akreditif.


güven yazısı için benzer kelimeler


güven yazısı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ü', 'v', 'e', 'n', ' ', 'y', 'a', 'z', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
güven yazısı kelimesinin tersten yazılışı ısızay nevüg diziliminde gösterilir.