hakem atışı

hakem atışı İng. bounce up

Kimi nedenlerle hakemce durdurulan oyunu yeniden başlatırken hakemin topu eliyle yere bırakarak oyuna sokması.


hakem atışı için benzer kelimeler


hakem atışı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'k', 'e', 'm', ' ', 'a', 't', 'ı', 'ş', 'ı', şeklindedir.
hakem atışı kelimesinin tersten yazılışı ışıta mekah diziliminde gösterilir.