yan hakem

yan hakem

a. sp. Yardımcı hakem.


yan hakem İng. Judge

Yumruklaşma alanı çevresinde bir masada oturan, karşılaşma sırasında sayıları, uyarmaları saptayan ve sonuç ile birlikte oy kâğıdına yazıp imza eden yetkili kişi.


yan hakem için benzer kelimeler


yan hakem, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'n', ' ', 'h', 'a', 'k', 'e', 'm', şeklindedir.
yan hakem kelimesinin tersten yazılışı mekah nay diziliminde gösterilir.