halk kelimesi

halk kelimesi

bk. Kelime.


halk kelimesi için benzer kelimeler


halk kelimesi, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'l', 'k', ' ', 'k', 'e', 'l', 'i', 'm', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
halk kelimesi kelimesinin tersten yazılışı isemilek klah diziliminde gösterilir.