gramer kelimesi

gramer kelimesi Fr. mot grammatical

Kök ve gövdelerin oluşturduğu sözlük kelimesi grubuna girmeyen ve yalın durumda olmayıp cümle içinde çekim ekleri alarak başka kelimelerle ilişkili duruma gelen kelime: okul+dan ayrıldı; kitab+ı oku-du; okuma+y+a başladı; konuşma+sı+n+ın son+u+n+da; gel-eceğiz görüş-elim, de-di vb. Karşıtı sözlük kelimesi’dir.


gramer kelimesi için benzer kelimeler


gramer kelimesi, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'r', 'a', 'm', 'e', 'r', ' ', 'k', 'e', 'l', 'i', 'm', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
gramer kelimesi kelimesinin tersten yazılışı isemilek remarg diziliminde gösterilir.