halka

halka Ar. §al®a

a. 1. Çeşitli metallerden veya tahtadan yapılmış çember: “Belinde uzun gümüş halkalarla asılı gümüş anahtarları vardı.” -F. R. Atay. 2. Çember biçiminde çeşitli nesnelerden yapılmış tutturma aracı: Perde halkası. 3. Değerli metallerden yapılan çember biçimindeki süs eşyası: Kulağındaki altın halka. Nişan halkası. 4. Su gibi sıvıların içine katı bir nesnenin düşmesiyle oluşan, gittikçe büyüyerek açılan çembere benzeyen biçim: Suda halkalar oluştu. 5. Çember biçiminde dizilmiş topluluk. 6. Uykusuzluk, yorgunluk, üzüntü vb. sebeplerle göz altında beliren koyuluk: “Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? / Ya gözler altındaki mor halkalar?” -C. S. Tarancı. 7. Bir tür ufak, yağlı ve tuzlu simit: “İstanbul fırınları çocuk bileği gibi ince halkalar yaparlardı.” -R. N. Güntekin. 8. sf. Çember biçiminde olan. 9. sp. Yerden yüksekliği ayarlanabilen aralıklara asılı iki halatın uçlarına takılan 18 santimetre çapında, 28 milimetre kalınlığında tahta veya deri kaplı iki demir halkadan oluşan asılma araçlarından her biri.


halka

1. Saban ile boyunduruğu birleştiren ağaç. 2. Köpeğin boynuna takılan demir tasma.


halka

Bir çeşit hayvan hastalığı.


halka

Halka, daire


halka İng. ring

1.Bir halkalı yapı. 2.Atomların kapalı bir zinciri. 3.Halkalardan oluşan bir sistem.


halka İng. ring

(...)


halka Fr. anneau

(astronomi)


halka İng. proglottid

Sestod strobilasında bulunan segmentlerin her birine verilen ad, proglottid. Genç, olgun ve yaşlı olmak üzere üç tipi vardır.

II) Susamlı çörek. (Yenice *Gelendost -Isparta)

III) Harman yerine daire biçiminde dökülen ekin. (Yenikent *Aksaray -Niğde)

IV) Saban okuna bağlanan eğik ağaç. (Meyvebükü *Güdül -Ankara)


halka (V)

Ağaç dalından yapılan kızak kenarı. (Gökmenler, Çatak, Gedikli, Kızılağaç *Saimbeyli -Adana)


halka için benzer kelimeler


halka, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'l', 'k', 'a', şeklindedir.
halka kelimesinin tersten yazılışı aklah diziliminde gösterilir.