değişmeli halka

değişmeli halka İng. commutative ring

Çarpma işlemi değişmeli olan halka.


değişmeli halka için benzer kelimeler


değişmeli halka, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'm', 'e', 'l', 'i', ' ', 'h', 'a', 'l', 'k', 'a', şeklindedir.
değişmeli halka kelimesinin tersten yazılışı aklah ilemşiğed diziliminde gösterilir.