değişmeli operatörler

değişmeli operatörler İng. commutative operators

değişmeli operatörler için benzer kelimeler


değişmeli operatörler, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'm', 'e', 'l', 'i', ' ', 'o', 'p', 'e', 'r', 'a', 't', 'ö', 'r', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
değişmeli operatörler kelimesinin tersten yazılışı relrötarepo ilemşiğed diziliminde gösterilir.